Kristiansand Havn gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til en innholdsrik og spennende konferansedag 23. august 2018 om fremtidens havn og samferdsel.

Kristiansand Havn inviterer i år igjen til årets viktigste konferanse for alle innenfor shipping og samferdsel i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

Havnekonferansen har i flere år blitt avholdt for fulle hus i Kilden, Kristiansand. Årets konferanse blir minst like bra.

Til årets konferanse finner du spennende foredragsholdere som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Hege Kverneland, Are Gråthen og Michelle Williams for å nevne noen få. Flere navn vil bli bekreftet om kort tid.

Dagen avsluttes med konferansemiddag på Sjøhuset kl 18.00.

Foredragsholdere

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister

Terje Damman

Fylkesordfører

Hege Kverneland

Corporate Vice President and Chief Technology Officer, National Oilwell Varco

Tor Arne Borge

Administrerende direktør, Kystrederiene

Michelle Williams

CEO, Grieg Logistics

Are Gråthen

Administrerende direktør, Samskip

Steinar Madsen

Administrerende direktør, Risavika havn

Arnt-Einar Litsheim

Administrerende direktør, Norske havner

Halvard Aglen

Havnedirektør

Roy Rødningen

Managing Director, Fenner Mandals AS

Helge Otto Mathisen

Konserndirektør kommunikasjon- og samfunnskontant, Color Line

Christian Lian

Direktør region vest, Stena Recycling

John G. Bernander

Konferansier

Program

09:00 Registering / Enkel servering

10:00 Velkommen ved Terje Damman
10:10 Introduksjon ved John G. Bernander
10:15 Åpning ved Ketil Solvik-Olsen

TEMA: Rederiene
10:40 Helge Otto Mathisen
11:00 Tor Arne Borge
11:20 Are Gråthen

TEMA: Mitt skip er lastet med
11:45 Hege Kverneland
12:05 Christian Lian
12:15 Roy Rødningen

12:30 Lunsj

TEMA: Havneutvikling
13:25 Michelle Williams
13:40 Steinar Madsen
14:00 Arnt-Einar Litsheim

14:20 Oppsummering
14:45 Takk for i dag ved Halvard Aglen

18:00 Konferansemiddag på Sjøhuset

Velkommen!

Foredrag

Utviklet av Egde Consulting AS